Tên Giấy  Giấy Krapt ( Giấy bìa cứng)vàng, nâu
Giá Call /Email/Skype/Yahoo
Loại giấy Giấy dùng cắt rập, cắt theo mẫu
Định Lượng Giấy250- 500 g/m2
Khổ Cuộn
Cuộn to ~500kg. cuộn nhỏ ~30kg.
Khổ giấy đa dạngSử dụng giấy dày, hai mặt láng mịn, Có độ dai để tránh mẫu rập bị gãy trong quá trình sử dụng. Giấy có dạng cuộn hoặc tấm.

Giấy Kratp( Giấy bìa cứng cuộn nhỏ)