Tên Giấy  Giấy Duplex và Giấy Bìa
Giá Call /Email/Skype/Yahoo
Loại giấy Giấy bìa lưng, cắt mẫu màu trắng tinh, trắng xanh, trắng ngà...Cắt theo tờ, theo khổ.
Định Lượng Giấy180-500 g/m2. 


Giấy Duplex và Giấy Bìa