Tên Giấy  Giấy trải bàn cắt( giấy trải vải)
Giá Call /Email/Skype/Yahoo
Loại giấy Giấy vàng, giấy nâu.
Định Lượng Giấy45-60g/m2
Quy cách/ Khổ
Cuộn to ~500kg. cuộn nhỏ ~30kg.Tờ theo khổ Y/c
Khổ giấy đa dạng
                                                                Giấy trải vải cuộn to

Dùng trải lên bàn cắt để phân tách các mẫu vải. Khách hàng thông thường sử dụng lọai giấy có chất lượng kém hơn lọai dùng cho máy sơ đồ để tiết kiệm chi phí, Chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng.