Tên Giấy Giấy độn mũi giày, lót giầy
Giá Call /Email/Skype/Yahoo
Loại giấy Dùng để lót,  gói giầy , độn mũi giầy, 
Định Lượng Giấy17-60g/m2
Khổ Cuộn
Ram,  kg, xấp 500 tờ.
Khổ theo yêu cầuGiấy độn mũi , lót, gói giày