Loại  Giấy Trải vải/Krapt/Giấy bông đục lỗ,có lỗ thông hơi
Giá Call /Email/Skype/Yahoo
Màu Giấy vàng, nâu đậm, nâu nhạt.
Định Lượng Giấy45- 60g/m2, chất lượng khác nhau
Quy cách/ Khổ
Cuộn to ~500kg. cuộn nhỏ ~30kg.
Đục lỗ theo inch, khoan, đục bằng máy
Khổ giấy đa dạngNhóm hàng
Giấy ngành may
Chức năng
Trải bàn cắt có đục lỗ thông hơi
Loai giấy
Giấy vàng, nâu
Định lượng
 50- 60 g/m2
Quy cách
Cuộn to ~500kg. cuộn nhỏ ~30kg.
Đục lỗ theo inch, khoan, đục bằng máy
Khổ giấy đa dạng